Energie transitie in Nederland

De overgang naar een duurzame energievoorziening is niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor de mensen. Dagelijks komen er een heleboel gifitge gassen vrij uit de vele auto’s die over straat rijden. Denk hierbij ook aan kerncentrales en de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals steenkool. Dit alles zorgt voor de global warming en ook deze fossiele brandstoffen raken op den duur uitgeput. Dit is dus een van de redenen waarom overschakelen naar duurzame energie een goed idee is, kijk maar op https://www.bredenoord.com/nl/kennis/.

De energietransitie

Hoe kan er dus overgegaan worden van het gebruik van fossiele brandstoffen naar groene energie? Er zijn al enkele alternatieven hiervoor uitgevonden. Een van deze alternatieven is elektrisch rijden. Doordat je rijdt op elektrisch rijden maakt je auto geen gebruik van diesel. Ook laat je geen giftige gassen vrij tijdens het rijden. Je kunt de auto thuis opladen, aan het werk of bij publieke oplaadpunten. Ook is elektrisch rijden veel goedkoper. Tenslotte kun je ook je huis verwarmen met duurzame energie. Hiervoor zijn er warmtepompen en andere voorzieningen voor koude en warmteopslag. Deze zorgen ervoor dat woningen en utiliteitscomplexen op de juiste temperatuur kunnen worden gebracht zonder dat er brandstoffen worden gebruikt. Duurzame energievoorzieningen worden steeds belangrijker voor bedrijven. Door de opwarming raken andere bronnen in de natuur uitgeput. Het verbranden van fossiele brandstoffen zoals steenkool, bruinkool en aardgas zorgt voor veel CO2 uitstoot. Dit is een broeikasgas dat zorgt voor de opwarming van de aarde. Daarom zijn groene energiebronnen een goede vervanging. Deze raken niet zo snel op en zijn ook nog een vriendelijker voor de mens en het milieu.